آیت الله نظری در یکی از بیمارستان های تهران بستری شد