ششمین پروژه مشترک اکبر عبدی و ده‌نمکی/مهاجرت به ترکیه منتفی شد