مهم‌ترین کالاهای تجاری ایران و هند/ تمایل هندی‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران