حادثه دردناک و دلخراش برای کارگر مشهدی +تصاویر (18+)