ادامه ضرر شرکت‌های آمریکایی از تقویت دلار در بازار جهانی