هیچ مانعی برای توسعه روابط تهران با ایروان وجود ندارد/تاکید بر پیگیری اجرای طرح های مشترک ایران و ارم