دبیر انجمن واردات برنج: فروردین امسال 45هزار تن برنج وارد کشور کردیم