وزیر بهداشت برای واگذاری بیمارستان‌ها به شهرداری اعلام آمادگی کرد