تاییدحکم اعدام آیت الله شیخ نمر چهره آل سعود را منفور تر خواهد کرد/ این حکم نشات گرفته از تفکرات وهابی