استخدام صندوقدار , ویزیتور و فروشنده در کرج - استخدام 94