طبق بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران؛ خروج بدون مجوز کامیون با سن بالای ۲۵ سال از کشور ممنوع شد