حافظ جان دوباره گرفت/ شاخص به ارتفاع 63 هزار و 384 واحدی رسید