برگزاری همایش تخصص مدیران پدافند غیرعامل استانداری های کشور در بابلسر