ابطال مجور فعالیت معدن «اوچ داغلار» در پناهگاه حیات‌وحش «کیامکی»