لزوم نوسازی شبکه‌های آبرسانی دشتی/ مردم بهینه مصرف کنند