دومین همایش اعتدال با محوریت زنان مهرماه امسال برگزار می‌شود