اعلام آمادگی آموزش و پرورش برای رسیدگی به شکایات درباره نحوه ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس