فرمانده اسرائیلی: حماس قدرتمند است و جایگزینی برای آن در غزه وجود ندارد