اختلاف بارش در کشور ۱۶.۵ برابر شد/ نوسان شدید بارش در شمال و جنوب