سورپرایز کی روش؛ یک دورگه دیگر در راه تیم ملی؟! + عكس