پیکر حجت الاسلام حاج سید مجدالدین مصباحی به خاک سپرده شد