درخواست پروانه‌ای «کامران نجف‌زاده» از مسئولان وزارت بهداشت