رایزنی‌های ژنو کاچی به از هیچی است/گردانندگان تروریسم، مانع راه حل سیاسی بحران سوریه