انتصاب سرپرست جدید روابط عمومی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور