کسب دو مدال طلا، یک نقره و یک برنز در پرتاب دیسک و وزنه