کسی که سال‌ها صدا هنرش بود، یک‌باره حرف نزد/ جلال مقامی: به من گفتن کاپشن امریکایی تنم کنم!