حدادعادل: منشور وحدت اصول‌گرايي، نرم‌افزاري براي رسيدن به وحدت است