ابلاغیه جدید دولت به ۶ عضو کابینه/ دستورات تازه درباره رونق تولید