زارع: تشکل جمعیت اسلامی از آرم دانشگاه سوء استفاده کرده است/ عده‌ای از دانشجویان در برگزاری جشن دانش