همایش بزرگداشت فردوسی با حضور شوالیه موسیقی ایران/تصاویر