جدیدترین اثر پیرامون زندگی رهبر انقلاب در نمایشگاه کتاب