اهدای عروسک یوز ایرانی به رکابزنان برتر تور سی ام ایران–آذربایجان