اعلام اسامی آثار راه‌یافته به جشنواره بازیگری «سه نقطه»