مهمترین علائم بیماری پارکینسون/ نرخ شیوع پارکینسون