زیباکلام: مواضع برخی مخالفان داخلی توافق هسته ای با نتانیاهو همسو است