کسی که سال‌ها صدا هنرش بود، یک‌باره حرف نزد/ به من گفتن کاپشن امریکایی تنم کنم!