رضایی: این‌ بار با پیراهن نفت در تبریز جشن قهرمانی می‌گیرم