امکانات «اپرا هاوس» عمان متعجب‌مان کرد/ استقبال از آواز ایرانی