تعداد ورزشکاران سازمان یافته گیلان به بیش از 141 هزار نفر رسید