مسابقات قرآنی کوثرانه در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود