انجام 67 طرح با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در آذربایجان‌شرقی