مسؤولان با تخلفات عرصه بانکداری قاطعانه برخورد کنند/ ضرورت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در تولید