قاره سیاه بازار جدید نفتی ایران/ آغاز مذاکرات نفتی با آفریقایی‌ها