انجام بازی ناجوانمردانه را قبول نداریم/ دربی تهران، بازی خاصی است