رفتار داعشی‌ها شبیه «ولپن» است/ اجرای مجدد یک تئاتر پس از ۴ سال