فروش کتاب مستهجن و همجنس بازی در نمایشگاه کتاب+عکس