حمله جنگنده‌های صهیونیستی به نوار غزه با «بمب منور» و بالن حرارتی