درگیری دو بازیكن استقلال در رختكن؛ پای رحمتی هم وسط آمد