نریمان‌جهان: گفتیم 4 را به 4تایی‌ها نشان دهیم/ جام را در تبریز نگه می‌داریم