موقعیت آل‌ سعود در معمای نه‌چندان پیچیده خاورمیانه